21. kmen roverů a rangers

Kdo jsme

21. kmen roverů a rangers je jedním z oddílů střediska Vočko, které sídlí v Praze 6 na Petřinách. Členové kmene jsou zejména z Petřin, Liboce a okolních čtvrtí, ale navštěvovat ho může kdokoliv, kdo má zájem o skauting. Pojmy rover a ranger označují zkušenější skauty a skautky, kteří již dovršili 15 let. Roverský kmen má pravidelnou činnost (schůzky, výpravy) a je určen členům, kteří svým oddílům již odrostli, případně u nich pomáhají jako nastávající vedoucí. Mladší zájemci mají možnost zažádat o členství v jiných oddílech střediska.

Kde se scházíme

Junák – český skaut, středisko Vočko Praha, z. s.
21. kmen roverů a rangers

Zikova 707/7
Praha 6 – Dejvice
160 00